ข้อควรระวังและการเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน

⛈️ในช่วงนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝน ฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมทั้งมีฝนตกหนักบางพื้นที่และบางครั้งอาจมีลูกเห็บตก ⛈️⚡

ข้อควรระวังและการเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน

‼️ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง: ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณา เพราะอาจพังทลายลงมาได้

‼️ ระวังอันตรายจากฟ้าผ่า: ไม่ควรหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือสิ่งสูงอื่นๆ

‼️ ติดตามข่าวสารสภาพอากาศ: หมั่นติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา

‼️ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน: เตรียมไฟฉาย วิทยุสำรอง ยารักษาโรคประจำตัว และเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ใกล้ตัว

‼️ เตรียมที่พักพิงที่ปลอดภัย: ตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคา รางน้ำฝน ประตู หน้าต่าง เก็บกวาดสิ่งของที่อาจปลิวตกใส่คน

‼️ ระวังอันตรายจากลูกเห็บ: ลูกเห็บขนาดใหญ่สามารถสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน

‼️ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #พายุฤดูร้อน #ฝนตก #พายุ

อ้างอิง :
https://www.tmd.go.th/forecast/sevenday

Shares:
QR Code :
QR Code