สภส.

สำนักพัฒาภาคีสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารการทำงานสร้างเสริมสุขภาพและงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย
ภาคีเครือข่ายงานสร้างเสริมสุขภาวะ

พลังสมอง

ปฏิทินกิจกรรม

เครื่องมือสร้างสุข

พื้นที่สี่ภาค