ชวนคนไทยทุกคนใส่ใจการขับขี่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย

สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนคนไทยทุกคนใส่ใจการขับขี่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนนำไปสู่ผลเสียร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขอสรุปข้อมูลจากสถิติอุบัติเหตุ 

รายงานระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนเกิดสูงขึ้นในช่วงเทศกาล ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เม.ย. 2566 พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2,208 คน ผู้เสียชีวิต 264 คน 

🚗 การดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่อุบัติเหตุรุนแรงและการเสียชีวิต รายงานระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนเกิดสูงขึ้นในช่วงเทศกาล 

🚘 การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ลดความสามารถในการตัดสินใจและตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุถึง 4 เท่า อุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

🛵 การไม่สวมหมวกนิรภัย สถิติพบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกว่าผู้สวมหมวกถึง 3 เท่า

📈 นอกจากนี้อุบัติเหตุทางถนนทำคนไทยอายุขัยสั้นลงและสูญเสียทางเศรษฐกิจ 12 ล้านล้านบาทจากอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศ

ด้วยข้อมูลนี้ ท่านเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมขับขี่อย่างไม่ปลอดภัยนำมาซึ่งผลเสียร้ายแรง ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

โดยสามารถสถิติอุบัติเหตุทางถนนออนไลน์ได้ที่ https://www.thairsc.com/   

.

 เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #ลดอุบัติเหตุ #สงกรานต์

 

อ้างอิง :

https://www.thairsc.com/  

https://www.hfocus.org/content/2023/04/27420 

https://www.hfocus.org/content/2024/04/30170 

Shares:
QR Code :
QR Code