6 พฤติกรรมที่ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพสุขภาพและป้องกันโรค

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมีหลายประเภท 

6 พฤติกรรมที่ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพสุขภาพและป้องกันโรค ด้านต่าง ๆ มีดังนี้

 

🧡พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี 

การรับประทานอาหารที่หลากหลาย มีสัดส่วนที่เหมาะสม และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

 

💚พฤติกรรมการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และช่วยให้ควบคุมน้ำหนักได้ดี

 

🧡พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต 

โดยการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ฝึกฝนสติและสมาธิ ฝึกฝนความยืดหยุ่นทางจิตใจ มองโลกในแง่บวก เช่น รู้จักจัดการกับความเครียด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

💚พฤติกรรมด้านสุขอนามัย 

ที่มุ่งเน้นการดูแลความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 

🧡พฤติกรรมด้านความปลอดภัย

คือ การขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 

ที่สำคัญใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ปลอดภัย ควรศึกษาวิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด และดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

💚พฤติกรรมด้านสุราและสิ่งเสพติด

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและสิ่งเสพติดจะช่วยให้สามารถตัดสินใจและเลือกพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้ ความรู้ความเข้าใจที่ควรมี ได้แก่

ผลกระทบของสุราและสิ่งเสพติดต่อร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาและมีความพยายาม แต่หากสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

 #รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

.

อ้างอิง : https://www.thaihealth.or.th/?p=166968 

Shares:
QR Code :
QR Code