🚭 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก : สุขภาพดี ไร้ควันพิษ

🚭31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก : สุขภาพดี ไร้ควันพิษ

ควันบุหรี่ ภัยร้ายที่คุกคามชีวิตทั้งผู้สูบและผู้คนรอบข้าง เต็มไปด้วยสารพิษมากมายที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ 🩻🚭

วันงดสูบบุหรี่โลก  จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะร่วมรณรงค์ให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ หันมาสูดอากาศบริสุทธิ์ เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใส ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง โดย:

♻️ เลิกสูบบุหรี่ : เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อสุขภาพที่ดี

♻️ สนับสนุนให้คนรอบข้างเลิกสูบบุหรี่ : ช่วยเหลือและให้กำลังใจคนที่คุณรักให้เลิกสูบบุหรี่

♻️ รณรงค์ให้ความรู้ : บอกต่ออันตรายของการสูบบุหรี่และประโยชน์ของการเลิกสูบ

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • สายด่วนเลิกบุหรี่ 1613
  • โรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่ง
  • คลินิกเลิกบุหรี่
  • มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการเลิกสูบบุหรี่

หากทุกคนสามารถทำตามได้ในโอกาสที่เหมาะสม ก็จะช่วยสนับสนุนสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์และสามเณรได้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย

.

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #วันงดสูบบุหรี่โลก #เลิกสูบบุหรี่ #สุขภาพดี #ปลอดโรค #ปลอดภัย 

.

อ้างอิง : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/285956

: https://www.sanook.com/campus/937591/

Shares:
QR Code :
QR Code