🎉 ระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน (6+1)

🎉 ระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน (6+1) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน (6+1) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

✨ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

✨ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

✨ สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

✨ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

🎉 ระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน (6+1) ได้ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #PMAward #นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ #ระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน6+1

 

Shares:
QR Code :
QR Code