แสดงความรักอย่างไรให้ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องท้องไม่พร้อม

วาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งความรัก ยังมีค่านิยมผิด ๆ ของวัยรุ่นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลดังกล่าว ที่อาจสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้เกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตามมา โดยสาเหตุหลัก คือ
❎ ขาดความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิด
❎ การเข้าใจผิด เกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดแบบผิดๆ
❎ ความประมาทเลินเล่อ ละเลยการป้องกัน
❎ แรงกระตุ้นทางเพศ ยากจะควบคุม
❎ แรงกดดันจากเพื่อน ต้องการแสดงออกถึงความรัก
❎ ความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง ขาดการวางแผน
ดังนั้น วาเลนไทน์นี้จะแสดงความรักอย่างไรให้ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องท้องไม่พร้อมต้อง…
🧡 1. รักอย่างมีสติ:
– สื่อสารความต้องการและความรู้สึกของตัวเองกับคู่รักอย่างตรงไปตรงมา
– พูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผย ตกลงกันเรื่องการป้องกันอย่างเหมาะสม
– รู้จักปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่พร้อม
🧡 2. รักอย่างปลอดภัย:
– ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
– ตรวจสุขภาพและตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) เป็นประจำ
– ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV
🧡 3. รักอย่างมั่นใจ:
– เรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตัวเอง
– ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด
– พกยาคุมกำเนิดฉุกเฉินติดตัวไว้
🧡 4.รักอย่างมีความรับผิดชอบ:
– เข้าใจผลที่ตามมาของการมีเพศสัมพันธ์
– เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับการเป็นพ่อแม่
– วางแผนอนาคตร่วมกัน
วาเลนไทน์นี้แสดงความรักอย่างปลอดภัย ไร้กังวล เรื่องท้องไม่พร้อม
เพื่อสุขภาพที่ดี ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และอนาคตที่สดใสกันนะครับ
Shares:
QR Code :
QR Code