แยกขยะถูกวิธีเพื่อชุมชนที่ดีขยะเป็น 0

โครงการการจัดการขยะในชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างมีส่วนร่วมชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง เขตบางซื่อ 🧡
🌟 ผู้จัดทำ : ทีม Chocobee มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
🎖️ ชื่อผลงาน : แยกขยะถูกวิธีเพื่อชุมชนที่ดีขยะเป็น0
🔍 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Shares:
QR Code :
QR Code