เวที Key Trends of Health Promotion in 21st Century : Addressing Social and Commercial Determinants of Health (Hybrid)

📢📢📢🔈🔈🔈 สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
✅ ✅จัดเวที Key Trends of Health Promotion in 21st Century : Addressing Social and Commercial Determinants of Health (Hybrid)
.
✅ ✅วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
.
จึงขอเรียนเชิญบุคลากร สสส. และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเวที
สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/Gp5qy2ShthRvUzLG7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวนิชาภา อยู่คง (มุก) โทร 080-485-6753
Shares:
QR Code :
QR Code