เชื่อมร้อยภาคีด้วยวิถีการทำงาน “แนวราบ” ผ่านกลยุทธ์ “Together We Can รวมกัน เราทำได้” จากงานมหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ

ภาคีมีเรื่อง(เล่า)
▶️เพราะ “ประเด็นสุขภาพไม่ใช้แค่เพียงเวลาในการแก้ไข แต่ต้องอาศัยการเชื่อมประสานการทำงาน “แนวราบ” ผ่านกลยุทธ์ “Together We Can รวมกัน เราทำได้”
▶️เและ “ความสัมพันธ์” ก็เป็นฐานสำคัญ การมีสัมพันธภาพที่ดี เป็นตัวคูณให้การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีฯ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น”
แล้วอะไรคือ “การทำงานแนวราบ” ❓❓
อะไรคือ Together We Can รวมกัน เราทำได้
และ “ความสัมพันธ์” เกี่ยวอะไรกับการทำงานด้านสุขภาพ ❓❓
😊 น้องบัดดี้ ชวนเพื่อนๆ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะมาร่วมหาคำตอบกันในคลิปนี้กันครับ
ต้องขอขอบคุณ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ ผอ.กบ ที่มาให้คำตอบ ทิศทาง และความท้าทายการทำงานในทศวรรษที่ 3 ของ สสส. ครั้งนี้ด้วยครับ
พร้อมรึยังงงงงง ถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ ❗❗🏃‍♀️🏃
ที่มา : งานมหกรรมไทอีสานสานสุข โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
Shares:
QR Code :
QR Code