อนาคตของสาธารณสุขไทยกับการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

🩺🇹🇭 อนาคตของสาธารณสุขไทยกับการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 🚀📱

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพของเราอย่างรวดเร็ว! 💡เผยให้เห็นภาพรวมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบสาธารณสุขไทย มีประโยชน์ดังนี้

 1. การใช้ AI ในการวินิจฉัยโรค 🤖
  • ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การวินิจฉัยโรคแม่นยำขึ้น รวดเร็วขึ้น และลดภาระงานของแพทย์
 2. เทเลเมดิซีน (Telemedicine) 🏥
  • การพบแพทย์ออนไลน์ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย
 3. การจัดการข้อมูลสุขภาพด้วยบล็อกเชน 🔐
  • บล็อกเชนช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ ลดการปลอมแปลงและเพิ่มความโปร่งใส
 4. แอปพลิเคชันสุขภาพ 📲
  • แอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสุขภาพของตนเอง เช่น การนับก้าว การตรวจวัดความดันโลหิต และการจัดการยา
 5. การใช้โดรนในการส่งยา 🚁
  • โดรนสามารถส่งยาถึงมือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการขาดแคลนยา

เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ แต่ยังทำให้การบริการสุขภาพเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น 💪

ติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ดีกว่า 🌟

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth

 

อ้างอิง : https://www.depa.or.th/th/article-view/option-health

https://www.thaihealthreport.com/

Shares:
QR Code :
QR Code