หลักสูตรการสื่อสารที่ดี การันตีด้วยเสียงจากผู้เข้าร่วม โดย ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หนึ่งในอาจารย์ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ บอกว่า การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ในฐานะนักสื่อสาร และเป็นอาจารย์นิเทศศาสตร์ที่สอนทางด้านการสื่อสาร อยากเห็นภาพสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคมได้

“ส่วนตัวมองว่าการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ผ่านมาของ สสส. เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพ เข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก เป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพให้กับสังคม หลายครั้งมีโอกาสนำแนวคิดและสื่อของ สสส. ไปสอนในคลาสเรียนของตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ได้เรียนรู้แนวคิดการสื่อสารที่ดี ต้องขอบคุณ สสส. และ สภส. ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบที่สบาย ๆ แต่มากด้วยคุณภาพ ได้เติมเต็มความรู้ด้านการสื่อสารในมิติใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมด้านการสื่อสารสุขภาวะของ สสส. ในหลายประเด็นที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงการพัฒนาการสอนของมหาวิทยาลัย” ดร.พลอยชมพูกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code