หลักสูตรการสื่อสารที่ดี การันตีด้วยเสียงจากผู้เข้าร่วม โดย อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

“ขอบคุณ สสส. และสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรการสื่อสารที่มีคุณภาพนี้ ดีใจมากที่ได้พบปะเพื่อนอาจารย์นิเทศศาสตร์จากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสื่อสารซึ่งกันและกัน บางอย่างเราไม่รู้ แต่การเข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้
ทำให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่หลากหลายของการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาวะให้กับสังคมมากขึ้น

การเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้อะไรกลับไปเยอะมาก และที่เห็นได้ชัดเลยคือ เราได้รู้ว่า การเป็นผู้ส่งสารที่ดี หรือ Sender มีความสำคัญ เป็นเหมือนต้นน้ำที่ต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ และเข้าถึงผู้คน ได้รู้ทิศทางของการสื่อสารในการสร้างสุขภาวะว่าเราจะสื่อสารอย่างไร ทำยังไงให้ปลายทาง หรือผู้รับสาร เข้าใจในตัวสารที่เราต้องการจะสื่อสาร อีกหนึ่งอย่างที่ได้จากการเรียนรู้ในคอร์สนี้ คือการได้นำหลักคิด วิธีการจากผลงานสื่อสุขภาวะของ สสส. ไปประยุกต์ใช้กับการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์อีกด้วย”

Shares:
QR Code :
QR Code