หลักสูตรการสื่อสารที่ดี การันตีด้วยเสียงจากผู้เข้าร่วม โดย อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก
หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“ยุคปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลและสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี”

“ต้องบอกว่า สสส. เป็นองค์กรที่มีการสื่อสารที่น่าเชื่อถือมาก ยุคโลกาภิวัตน์ โลกก้าวไปไกล นวัตกรรมการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สสส. มีการปรับตัวในด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะได้ดีมาก ๆ เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง ตัวอาจารย์เองเคยได้หยิบสื่อของ สสส. มาเป็นตัวอย่างของงานการสื่อสารที่สร้างแรงกระตุ้นให้สังคมกับนักศึกษาในคลาสเรียนบ่อยครั้ง ทำให้นักศึกษาเห็นภาพการสื่อสารที่สร้างสรรค์มากขึ้น

สำหรับการเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ขอชื่นชมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เป็นปรมาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนมาให้ความรู้ ได้เรียนรู้ถึงแกนของทฤษฎีของการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะที่เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น ได้แนวคิดการสื่อสารที่ทันสมัยกลับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานสำคัญของการสร้างนักสื่อสารสุขภาวะคุณภาพออกสู่สังคม”

Shares:
QR Code :
QR Code