สภส. ชวนภาคีสุขภาวะภาคเหนือ เยือนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวที แชร์ เชื่อม สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมปั๋นแฮง แป๋งสุข เสริมทัพสร้างสุขภาวะให้คนภาคเหนือ

สภส. ชวนภาคีสุขภาวะภาคเหนือ เยือนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวที แชร์ เชื่อม สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมปั๋นแฮง แป๋งสุข เสริมทัพสร้างสุขภาวะให้คนภาคเหนือ

#ภาคีมีเรื่อง (เล่า)

ภาษาเหนือ คำเมือง วันละประโยค วันนี้น้องบัดดี้ ขอเสนอประโยคที่ว่า

“ปั๋นแฮง แป๋งสุข เรื่องม่วน ๆ ของคนจมปู”

ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้พี่ ๆ เข้าใจง่าย มีความหมาย ตามนี้เลยครับ

ปั๋นแฮง หมายถึง ร่วมแรง
แป๋งสุข หมายถึง สร้างสุข
เรื่องม่วน ๆ หมายถึง เรื่องสนุก ๆ
คนจมปู หมายถึง คนตำบลชมภู
รวมกันเป็น “ร่วมแรง สร้างสุข เรื่องสนุก ๆ ของคนตำบลชมภู”

น้องบัดดี้ขอพาพี่ ๆ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไปพบกับเรื่องราวการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ กับเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม จ.เชียงใหม่ ในตอนที่ชื่อว่า “ปั๋นแฮง แป๋งสุข เรื่องม่วน ๆ ของคนจมปู” งานนี้
น้องบัดดี้จะพาทุกคนไปต๊ะ ต่อน ยอน ตะลอนทัวร์ที่ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่กันจ้าว

ที่นี่เขามีงานเด่น งานดี มีคุณภาพ นั่นก็คือ ธนาคารเวลา และระบบการดูแลคนพิการนั่นเอง มีพี่ ๆ ภาคีเครือข่าย จากหลายจังหวัดในภาคเหนือทั้ง ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ที่เข้าร่วม บอกเลยว่าม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ขนาดเลยครับ

เวทีโชว์ แชร์ เชื่อมในครั้งนี้ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่กลางให้กับคนทำงานสุขภาวะในภาคเหนือได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้พี่ ๆ ภาคีได้มีโอกาสโชว์ผลงานของแต่ละพื้นที่ แชร์ประสบการณ์ ไอเดียดี ๆ ของการทำงาน และเชื่อมประสานเพื่อนภาคีสุขภาวะ เพื่อทำให้งานสร้างเสริมสุขภาวะในภาคเหนือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญเวทีในครั้งนี้ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภาคีเครือข่ายและเป็นสำนักหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจภาคีเครือข่าย นำทีมโดย ผอ.กบ ของเรา ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ร่วมกับ ผอ. แอน คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการและธนาคารเวลามาอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งท่าน บุคคลสำคัญของตำบลชมภู ผู้ขับเคลื่อนให้งานธนาคารเวลา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ผู้จัดการธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของพื้นที่ที่มาแบ่งปันเรื่องราวของธนาคารเวลา งานนี้อู้ได้เลยว่ามีแต่ความม่วนใจ๋ ว่าแล้วเราไปฟังเสียงของผู้เข้าร่วมเวทีครั้งนี้กันดีกว่า

…โชว์ แชร์ เชื่อม สาน เสริมพลังภาคี สร้างสุขให้คนภาคเหนือ…

มาเริ่มกันที่ ผอ.กบ เล่าว่า เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม ในครั้งนี้เป็นเวทีที่พิสูจน์แล้วว่า เป็นเวทีที่สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายได้ปรับตัว ได้แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นหลัก ๆ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นเรื่องธนาคารเวลา การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ เห็นได้เลยว่า เมื่อพาภาคีลงไปเจอกับคนทำงานจริง ๆ ในพื้นที่ ประเด็นการทำงานไม่ได้อยู่แค่การพูดคุยทางทฤษฎีหรือในห้องประชุม แต่ได้เห็นการปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ การเปิดพื้นที่ให้ภาคีได้มาเจอกัน ได้สานงาน เสริมพลังให้กัน จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพขับเคลื่อนต่อไปได้ดีมากขึ้น

ก้าวต่อไปของ สภส. ในการสนับสนุนงานภาคีเครือข่าย สภส. จะเพิ่มพื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ภาคีได้มาเจอกัน มาเชื่อมงานกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกที่ในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสำหรับภาคีในการเป็นจุดจัดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลภาคีเพื่อให้ภาคีได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มี โดยการนำข้อมูลภาคีของทุกสำนักที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงประเด็น เชิงพื้นที และเชิงระบบ ทำให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล และสนับสนุนระบบการสื่อสารให้เข้าถึงภาคีอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเชื่อมร้อยภาคีให้เกิดวิถีการทำงานที่สัมพันธ์กัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการเดินหน้าขับเคลื่อนให้ประชาชาชนทุกคน ทุกภูมิภาคมีสุขภาวะที่ดี ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

…ธนาคารเวลา นวัตกรรมแบ่งปันความสุขที่ยั่งยืน…

มาฟังเสียงของ ผอ.แอน คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ กันบ้าง ผอ.แอนบอกกับน้องบัดดี้ว่า งานสร้างเสริมสุขภาพที่สำคัญในเขตภาคเหนือตอนบน ก็จะมีเรื่องงานผู้สูงอายุ งานคนพิการ และก็งานธนาคารเวลา นั่นหมายความว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีความเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว จำนวนผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ โดย สสส. จะมุ่งเน้นการสนับสนุนเครื่องมือที่สำคัญ เช่น เรื่องธนาคารเวลา เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน การแลกเปลี่ยนเวลาของคนคนหนึ่งกับเวลาของอีกคนหนึ่งในทักษะที่เท่าเทียมกันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างสมดุล

“เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ภาคีเครือข่ายที่ทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิด การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดแนวคิด ไอเดียการทำงานใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาให้การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นพื้นที่กลางที่จะเชื่อมประสานให้ภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

…ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ สร้างสุขให้ชุมชน ฉบับคนตำบลชมภู…

พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ผู้จัดการธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า พื้นที่ตำบลชมภูทำงานธนาคารเวลามา ได้สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับสมาชิกในบทบาทของทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมพลังให้สมาชิกได้มองเห็นความทุกข์ยากของคนอื่น แล้วก็มีส่วนร่วมแบ่งปันความสุขให้กันและกัน การที่เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม ได้นำภาคีมาในพื้นที่ตำบลชมภูในครั้งนี้ ทำให้ได้รู้จักภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้จากประเด็นงานของภาคีเครือข่าย ให้สามารถเชื่อมประสานการทำงานในประเด็นเดียวกัน เปรียบเหมือนการมีเพื่อนร่วมทางที่จะคอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ
จับมือเดินหน้าสร้างสุขให้ชุมชนไปด้วยกัน
“รู้สึกดีใจที่ สสส. และพี่น้องภาคีเครือข่ายจากภาคเหนือมาศึกษาดูงานที่พื้นที่ตำบลชมภูของผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาโฟกัสเรื่องของธนาคารเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ล้วนแต่แบ่งปันความสุข เฉลี่ยทุกข์แบ่งปันความสุขให้กัน การที่ภาคีเครือข่ายมา ที่บอกว่าดีใจ เพราะว่า เขาต้องเห็นแล้วว่า งานที่เราทำนั้นเด่น งานเพื่อนเราก็ต้องทำได้
เพราะฉะนั้นการที่ภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่มาในครั้งนี้ มาแทบจะทุกสำนัก เป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่ของผมได้รู้จัก ได้เรียนรู้งานของเพื่อนด้วย เพราะว่าในวันข้างหน้า เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป มันอาจจะมีปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนเข้ามาในชุมชน ผมคิดว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตที่จะต้องอาศัยการรวมพลังของคนในชุมชนเพื่อที่จะออกจากสถานการณนั้น ผมคิดว่าผมมีเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา และไม่สู้โดยลำพัง”

เป็นยังไงบ้างครับ ฟังจากที่พ่อหลวงอนันต์เล่าแล้ว น้องบัดดี้รับรู้ได้ถึงความสุขที่พ่อหลวงอนันต์ถ่ายทอดออกมาเลยล่ะครับ

ถึงแม้เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม ในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้จะผ่านไปแล้ว แต่เชื่อว่าพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกคนที่มาเข้าร่วม จะเก็บความรู้สึกประทับใจนี้ไว้ และได้สานงาน เสริมพลัง ให้กันและกัน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้พื้นที่ภาคเหนือของเราให้มีสุขภาวะที่ดี ตามสโลแกนการสนับสนุนงานภาคีเครือข่ายของสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ที่ว่า Together We Can ร่วมกันเราทำได้

ผลิตโดย เพจ Thaihealth Buddy
สนับสนุนโดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code