รู้หรือไม่ สสส. ไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้น แต่มีสมาชิกถึง 7 องค์กรทั่วโลก

ผ่านไปแล้วกับการประชุม INHPF ครั้งที่ 20 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 🇹🇭

เพื่อนๆรู้หรือไม่ ⁉️ สสส. ไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้น แต่มีสมาชิกถึง 7 องค์กรทั่วโลก ที่เป็นเครือข่ายกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ หรือที่เรียกกันว่า INHPF

🧡 ThaiHealth : สสส. ประเทศไทย

💚 KHEPI : สสส. แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

🧡Taiwan HPA : สถาบันการสร้างเสริมสุขภาพใต้หวัน

💚Singapore HPB : สำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสาธารณรัฐสิงคโปร

🧡Healthway : สสส. ออสเตรเลียตะวันตก

💚TongaHealth : สสส. แห่งราชอาณาจักรตองงา

🧡VicHealth : สสส. แห่งรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย

INHPF ตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 มีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศต่างๆ

ผ่านการดำเนินงานของกองทุนและสนับสนุนประเทศที่ต้องการก่อตั้งกองทุนแบบนี้

ซึ่งปีนี้ สสส. ไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ครั้งที่ 20
สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

Shares:
QR Code :
QR Code