รู้หรือไม่? การดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม 

รู้หรือไม่? การดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม 

การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสังคมอย่างรุนแรง ดังนี้

🍷 ผลกระทบด้านสุขภาพ

  • โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ และมะเร็งตับ จากการสะสมของแอลกอฮอล์ในร่างกาย
  • โรคไขมันพอกตับ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะตับวาย
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายขึ้น
  • สมอง และระบบประสาท มีภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์
  • เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิด

🏡 ผลกระทบด้านสังคม

  • ปัญหาครอบครัวแตกแยก เนื่องจากผู้ดื่มขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว
  • อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับรถ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  • ปัญหาอาชญากรรม เช่น ทะเลาะวิวาท ข่มขืน ปล้นจี้ ฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย เนื่องจากขาดสติสัมปชัญญะ
  • ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
  • ผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานจากการขาดงานและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์จะขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ในการดื่มการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและ/หรือบ่อยครั้ง ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสังคม ควรดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีสติ และไม่ควรดื่มจนเมามาย

.

เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

Shares:
QR Code :
QR Code