ปลดล็อกพลังการสื่อสาร 8 เทคนิคสู่ความสำเร็จ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ความรู้ ความรู้สึก ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบการพูด การเขียน ภาษากาย และสัญลักษณ์ต่างๆ

การปลดล็อกพลังการสื่อสาร 8 เทคนิคสู่ความสำเร็จ มีดังนี้

✅ 1. การเป็นผู้ฟังที่ดี

การฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกสื่อสาร หากเราฝึกฟัง โดยการมีสติ อยู่กับปัจจุบัน ตั้งใจฟังคนตรงหน้าอย่างตั้งใจ และจริงใจ ไม่พูดแทรก จะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราใส่ใจ และอยากที่จะเล่า

✅ 2. การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา 

ในการสื่่อสาร อวัจนภาษา ได้แก่ ภาษากาย เช่น การยิ้ม การสบตา ท่านั่งสบายๆ ผ่อนคลาย เอนมาข้างหน้า เป็นภาษากายที่ดีในการสื่อสารค่ะ ส่วนน้ำเสียงจะสะท้อนถึงความรู้สึกภายในของผู้พูด 

✅ 3. การเปิดใจ

การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้น เราต้องเปิดใจที่จะรับฟังมุมมอง

หรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

4. การถามคำถาม

การถามคำถามแสดงถึงความสนใจในการฟัง และช่วยในการเช็คความเข้าใจในเนื้อความ หรือเข้าใจรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น

✅ 5. ความเป็นมิตร

ความเป็นมิตรจะแสดงออกผ่านน้ำเสียงและสีหน้า หากคู่สนทนารู้สึกถึงความเป็นมิตร เขาจะเปิดใจที่จะรับฟัง และเสนอความเห็น/ตอบอย่างจริงใจ ไม่ปิดบัง

✅ 6. ความมั่นใจ

ความมั่นใจจะแสดงออกทางน้ำเสียง หากน้ำเสียงหนักแน่น มั่นใจ 

จะส่งผลให้ผู้ฟังเชื่อในสิ่งที่คุณพูด

✅ 7. การให้เกียรติคู่สนทนา

การให้เกียรติคู่สนทนา เช่น สบตา ตั้งใจฟัง หลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ในขณะที่คุยกับผู้อื่น ไม่ทำอย่างอื่นไปด้วยขณะที่สนทนา เช่น พิมพ์ข้อความในมือถือ เป็นต้น 

✅ 8. การให้ feedback

การให้ feedback ได้แก่ การสะท้อนในสิ่งที่ดีในตัวคู่สนทนา หรือการกระทำที่ดี หรือการสะท้อนเพื่อให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคและประสบการณ์ในการปรับปรุงการสื่อสารของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม

 #เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

.

อ้างอิง :  

https://bit.ly/49krIyy 

https://www.timeconsulting.co.th/effective-communication 

 

Shares:
QR Code :
QR Code