บูลลี่ (Bully)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบูลลี่ (Bully) ในสังคม เริ่มจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 🧡
🌟 ผู้จัดทำ : นักสร้างสรรค์
🎖️ ชื่อผลงาน : การบูลลี่ในโรงเรียน ภัยใกล้ตัวที่ไม่เคยนึกถึง
🔍 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Shares:
QR Code :
QR Code