นักสื่อสาร:ภาคี:สัมพันธ์ คุณค่าของการขับเคลื่อนงาน “สร้างเสริมสุขภาพ”

นักสื่อสาร:ภาคี:สัมพันธ์ คุณค่าของการขับเคลื่อนงาน สร้างเสริมสุขภาพ

ทุกคนครับบบบ‼️‼️ วันนี้น้องบัดดี้ จะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสาร‼️‼️ กับ หลักสูตรการเรียนรู้ “การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ” หลักสูตรด้านการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา “นักสื่อสารสุขภาวะหน้าใหม่” ออกสู่สังคม
มาดูกันว่าการสื่อสารสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลยครับ📽🎞📷
…..
.
สภส. ผสานความร่วมมือนำทีมสื่อสารจาก 6 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรคุณภาพ “การสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ” ระดับต้น เดินหน้าสร้างนักสื่อสารสุขภาวะหน้าใหม่ ตอบโจทย์การสื่อสารสุขภาพได้อย่างตรงจุด
“การสื่อสาร” คืออาวุธสำคัญที่จะทำให้ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะประสบผลสำเร็จ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจน ดังประโยคที่ว่า “สุขภาวะที่ดีจะเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เกิดจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” และการจะขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพให้กว้างขึ้น ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพได้นั้น การผลิต “นักสื่อสารสุขภาวะ” จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การทำงานสร้างเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“สร้างนำซ่อม” เป็นแนวทางที่ สสส. ยึดมั่นเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ Thai health Academy อบรมหลักสูตรการเรียนรู้ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ” ระดับต้น เปิดพื้นที่ให้อาจารย์นักสื่อสารจาก 6 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมเรียนรู้ในคอร์สพิเศษที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ในด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่เท่าทันยุคสมัย
เรียกได้ว่างานนี้เหล่าอาจารย์นิเทศศาสตร์ทั้งหมดที่เข้าร่วม ได้กลับมาฟื้นวิชาการสื่อสารกันอีกครั้งอย่างเข้มข้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสุขภาวะให้มากขึ้น
…..
.
“การสื่อสาร กลยุทธ์ และเป็นเครื่องมือหลัก” ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสุขภาวะ
หลักสูตรการเรียนรู้ “การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ” ระดับต้น เน้นใช้การสื่อสารเป็น “กลยุทธ์ และเครื่องมือหลัก” ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสุขภาวะ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ไม่เพียงแค่เข้าใจหลักการพื้นฐาน องค์ประกอบของการสื่อสารแนวคิดเท่านั้น ยังรวมถึงการเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบที่ทันสมัย แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของโครงการที่ทำ
พร้อมทั้งได้เรียนรู้การสื่อสาร 3 ระดับ ในงานสร้างสังคมสุขภาวะ เข้าใจคุณลักษณะและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในระดับต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนชุมชน และการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรการอบรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพ กระชับ เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมสุขภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานงาน เสริมพลัง ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ การจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ “การสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ” ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญที่อาจารย์คณะสื่อสารฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างนักสื่อสารสุขภาวะหน้าใหม่ ออกสู่สังคม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก นำไปสู่ความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสานงาน เสริมพลัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการออกแบบการสื่อสารสุขภาวะให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์การสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
หากใครสนใจ อยากติดตามข้อมูลแบบเจาะลึก หรือข้อมูล Update ตลอดเวลา สามารถกดติดตามเพจไว้ได้เลยนะครับ 🧡💚👉 นักสื่อสาร(ภาคี)สัมพันธ์
Shares:
QR Code :
QR Code