ทักษะ Soft Skills 5 อันดับแรกที่คนทำงานยุคใหม่ควรมี

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้  👉 ในโลกการทำงานยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ทักษะทางวิชาการ (Hard Skills) เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Soft Skills) ต่างหากที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ซึ่งทักษะ Soft Skills 5 อันดับแรกที่คนทำงานยุคใหม่ควรมี ได้แก่

🗣️ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล แยกแยะข้อมูลและประเด็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

🗣️ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🗣️ การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และการฟัง

🗣️ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🗣️ ความยืดหยุ่น (Adaptability) ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการทำงานในทุกระดับและทุกสายงาน ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และประสบความสำเร็จในการทำงาน

ดังนั้น คนทำงานยุคใหม่จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

.

📍หากเพื่อนๆภาคี อยากรู้จักกับเราให้มากขึ้น กดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับ >> https://partnership.thaihealth.or.th/ 

.

 รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth

อ้างอิง : 

https://thegrowthmaster.com/growth-mindset/soft-skills-for-the-future-of-work

https://techsauce.co/connext/career-insight/5-soft-skills-to-help-you-get-a-job 

Shares:
QR Code :
QR Code