ชมคลิปบรรยากาศและความสนุกจากเวทีโชว์แชร์เชื่อม ตอน “สานพลังภาคี ลดเสี่ยง เลี่ยงป่วย”

ชมคลิปบรรยากาศและความสนุกจากเวทีโชว์แชร์เชื่อม
ตอน “สานพลังภาคี ลดเสี่ยง เลี่ยงป่วย” ️
.
️ในวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ️
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดเวที ‘โชว์แชร์เชื่อม’ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา
และ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ อ.เมือง จ.ระยอง
.
โดยมีภาคีจากจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมกว่า 80 คน จากหลากหลายหน่วยงานและโครงการ
เช่น มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ
อบต. นิคมพัฒนา สภ. นิคมพัฒนา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมฯ
ศูนย์ประสานงานคนไร้บ้านฯ โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงสร้างสุขจังหวัดระยอง โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุฯ
โครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีฯ
หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนฯ ฯลฯ

Shares:
QR Code :
QR Code