จุดเริ่มต้นของการบูลลี่สู่จุดสุงสุด “ฆ่าตัวตาย”

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบูลลี่ (Bully) ในสังคม เริ่มจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวังยางวิทยาคม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 🧡
🌟 ผู้จัดทำ : นักสร้างสุข
🎖️ ชื่อผลงาน : จุดเริ่มต้นของการบูลลี่สู่จุดสุงสุด “ฆ่าตัวตาย”
🔍 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Shares:
QR Code :
QR Code