ความสุข 8 ประการของคนทำงาน

ความสุขของคนทำงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถจัดสมดุลชีวิตตนเองได้และหากจำแนกความสุขในการทำงานแล้ว สามารถบ่งได้เป็นความสุข 8 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 

การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body)

1. การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body)

2. การเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart)

3. การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax)

4. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain)

5. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul)

6. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)

7. การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family)

8. การเป็นผู้ที่รักและตู้แลองค์กร/ สังคมของตนเองได้ (Happy Society)

เติมเต็มความสุข 8 ประการนี้ให้ครบ รับรองว่าชีวิตการทำงานของคุณจะเปี่ยมไปด้วยความสุข และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน!

เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #ความสุข #คนทำงาน #HappyWorkplace #ชีวิตดีมีสุข #เติมพลังใจ

อ้างอิง :

https://happy8workplace.thaihealth.or.th/uploads/2021/11/ebook/Ba44iA07mVoIcRLluV85eDLoluJhlRY3G76oaaFm/01/index.html#p=17 

Shares:
QR Code :
QR Code