คนทางพระ สานพลังสร้างสุข ปลุกด้วยไตรพลัง

พระอธิการสุทธิชัย อธิฏฐาโน เจ้าอาวาสวัดบางม่วง
หนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อน “กลุ่มเปราะบาง กลุ่มอัตลักษณ์ คนมีคดี คนติดยาคนที่อยู่ในระบบคุมประพฤติ ”

เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม
📍ตอน คนทางพระ สานพลังสร้างสุข ปลุกด้วยไตรพลัง
📍วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ วัดจันทร์ อ.โพธิ์ทอง
และโรงแรมสุพร แกรนด์ โฮเต็ล อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง

Shares:
QR Code :
QR Code