ข้อดีของเทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวัน

#รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ ทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยีนี้กำลังถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดประโยชน์และข้อดีต่างๆ มากมาย ดังนี้

👉 1. เพิ่มความสะดวกสบาย

เทคโนโลยี IoT ช่วยให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากระยะไกล ตัวอย่างเช่น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ หรือล็อคประตูบ้านได้จากทุกที่ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินไปมาหรือกังวลว่าลืมปิดอุปกรณ์ต่างๆ

👉 2. เพิ่มความปลอดภัย

เทคโนโลยี IoT สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรา ตัวอย่างเช่น เราสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามารถดูภาพได้จากสมาร์ทโฟน

👉 3. ช่วยประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยี IoT สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประหยัดพลังงานได้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ 

👉 4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เทคโนโลยี IoT สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้เซ็นเซอร์เพื่อติดตามสถานะของเครื่องจักรและแจ้งเตือนหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 

👉 5. ยกระดับคุณภาพชีวิต

เทคโนโลยี IoT สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเรา ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อติดตามสุขภาพและแจ้งเตือนหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น หรือใช้อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ

เทคโนโลยี IoT ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงคาดหวังว่าจะเห็นการนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

 #รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

.

อ้างอิง : https://www.spu.ac.th/fac/logistics/th/view2.php?cid=7473 

Shares:
QR Code :
QR Code