ข้อความจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.

ข้อความจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.

วันนี้น้องบัดดี้มีข้อความจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. ที่ได้แลกเปลี่ยนกับพี่ๆ ภาคีใน “วงแชร์สร้างสุข” ในชื่อตอนที่ว่า : Rethink – Redesign คิดใหม่ ทำใหม่ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ มาฝากครับ

“การทำงานสร้างเสริมสุขภาพในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก รูปแบบที่เราทำงานอยู่ตอนนี้อาจจะหายไป มีรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา มีความกังวลจากข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ตัดสินใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าจัดการหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร คาดเดายาก บางอย่างที่เราเคยทำงานตามขั้นตอน แล้วได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็จะไม่เป็นแบบนั้น นอกจากนี้ ยังเป็นโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนเดายากยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำ คือ คิดใหม่ และออกแบบใหม่ เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก”

น้องบัดดี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆ ภาคี ในการ คิดใหม่ ทำใหม่ และปรับตัวในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมาย 10 ปีของ สสส. นะครับ

ที่มา : ข้อมูลจากเวทีวงแชร์สร้างสุข Rethink-Redesign สานพลังสร้างสุข ในโลกยุคใหม่ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 34 สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code