การพนันออนไลน์กับดักเยาวชนและคนหนุ่มสาว ภัยร้ายที่ทวีความรุนแรง!

⚠️ อันตรายร้ายแรง! ⚠️ การพนันออนไลน์กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามอนาคตของเยาวชนและคนหนุ่มสาว ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่ากังวล ดังนี้

‼️ เยาวชนอายุ 15-25 ปี เล่นพนันออนไลน์สูงถึง 42.1%

‼️ เริ่มเล่นพนันออนไลน์อายุน้อยสุดเพียง 12 ปี

‼️ สาเหตุหลักมาจากความเบื่อหน่าย ต้องการคลายเครียด และหวังรวยทางลัด

ผลร้ายแรงที่ตามมาเมื่อติดการพนัน

  • เสียเงิน เสียเวลา เสียอนาคต
  • เกิดปัญหาหนี้สิน
  • เสพติดการพนัน
  • มีปัญหาสุขภาพจิต
  • ทะเลาะวิวาท รุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

ร่วมป้องการกันพนันจากเยาวชน

  • ครอบครัว: สื่อสาร อบรม ให้ความรู้ ดูแลเอาใจใส่ ‍‍‍
  • โรงเรียน: จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังทักษะชีวิต
  • สังคม: รณรงค์ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูล
  • ภาครัฐ: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคุมโฆษณา ‍
  • ขอความช่วยเหลือ: ติดต่อสายด่วน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 1377

❗️ หยุดพนัน หยุดทำลายอนาคต! ❗️ด้วยพลังของเรา ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยจากการพนันออนไลน์

.

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #หยุดพนัน #พนันออนไลน์ #เยาวชน #อนาคต #ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน      

อ้างอิง : https://www.thaihealth.or.th/?p=355902

Shares:
QR Code :
QR Code