คืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัยในชุมชน “บ้านบาโงฆาดิง”

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านบาโงฆาดิง หมู่ที่ 5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 🧡
🌟 ผู้จัดทำ : สาวสาวสาว
🎖️ ชื่อผลงาน : คืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัยในชุมชน “บ้านบาโงฆาดิง”
🔍 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Shares:
QR Code :
QR Code