ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน “การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12”

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน
“การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12”
เรื่อง “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”

ณ ศูนย์จัดประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565
—————-
สามารถอ่านเงื่อนไขการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด เอกสารคำชี้แจง และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ https://cas.or.th/?p=9617

• หมดเขตรับสมัครและส่งบทคัดย่อ วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น.

แชร์ :
====>>>