สสส. ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติ

และมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

เปิดรับบทความวิชาการในทุกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ https://thpjournal.thaihealth.or.th/

#สสส#ThaiHealth#วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย#ThaiHealthPromotionJournal

แชร์ :
====>>>