วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพรางเจ้าสิริกิตต์

12 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

เนื่องในโอกาสนี้จึงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#เพื่อนภาคี#Partnership#สสส. #ThaiHealth

แชร์ :
====>>>