NCDs เลี่ยงได้ ถ้าปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

พฤติกรรมการใช้ชีวิต และการกินแบบผิดๆ ส่งผลต่อสุขภาพที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิด โรค NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเอง เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ https://bit.ly/3MGnbLM

อ่านสาระเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thaihealth-partnership.com/

แชร์ :
====>>>