“ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 รูปแบบออนไลน์และ on site วันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้

“ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

แล้วพบกันนะครับ

แชร์ :
====>>>