ทางออกอากาศสะอาด

สสส. ร่วมกับ ม.มหิดล ศวอ. และสมาคม Clean air Asia จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ทางออกอากาศสะอาด”

จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ทางออกอากาศสะอาด”


อังคารที่ 19 เม.ย.นี้ เวลา 13.00 – 16.00 น.
https://zoom.us/j/94119351942…
รหัสการประชุม: 941 1935 1942 รหัสผ่าน: 1111


Hilights ในงาน

    ✨ การตรวจสอบคุณภาพอากาศ แผนที่การปล่อยมลพิษ และการทำแผนที่สุขภาพสู่การวางแผนปฏิบัติการ Clean Air ในกรุงมะนิลา 

โดย Ms.Everlyn Gayle Tamayo ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ Clean Air Asia


    ✨ การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน: เครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาอากาศสะอาด
โดย Dr.Mushtaq Ahmed Memon ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

    ✨ Clean Air Solutions ในประเทศไทย
โดย รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ผู้อำนวยการ ศวอ.

    ✨ ทางเลือกในการลด PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับการขนส่งทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย รศ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ 📝 ลิงค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdALoHVVslVkP…/viewform

หมายเหตุ : บรรยายภาษาอังกฤษ มีแปล subtitles ภาษาไทย

แชร์ :
====>>>