เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน
“เวที Forum รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2565:ชวนกันปักหมุด Focus เร่งสร้าง ร่วมเสริม “

🔊 ทุกท่านจะได้พบกับ……..
🟠 ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
🟢 ข้อมูล สถืติ ประเด็นสำคัญ ข้อมูลเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานของ สสส.และภาคีเครือข่าย
🟡 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเและสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนงานระหว่าง สสส.และภาคีเครือข่าย

📍📍 สนใจกันแล้วใช่ไหมครับ ปักหมุด
📆 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
⏰ 09.00-12.10 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
ถ่ายทอดสดทาง
✔️ https://www.facebook.com/wongsharesrangsook
✔️ https://www.facebook.com/Thaihealthreport
✔️ https://www.youtube.com/channel/UCzKewx8Pfg3CMqbhgy6qBqQ

แชร์ :
====>>>