เลิกบุหรี่..เราช่วยได้ 7 นวัตกรรม เพื่อคนอยาก “เลิก” บุหรี่

ติดบุหรี่แล้วอยากเลิก หรือ อยากลด ละการสูบบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก ต้องไปที่ไหน? มีบริการและนวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาอะไรบ้าง? สำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สสส. มีคำตอบ 

1. คลินิกฟ้าใส

มีหน่วยบริการทั้งหมด 589 แห่งทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 101,853 ราย (ปี 2557-2563) ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่เลิกได้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน จำนวน 11,671 ราย มีแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ‘คลินิกฟ้าใส’, แอปพลิเคชัน ‘คู่มือคลินิกฟ้าใสไร้ควัน’, แอปพลิเคชัน ‘ไทยไร้ควัน’ และแอปพลิเคชัน ‘Online web-based Self-study’ สำหรับให้บริการ

2. คลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ สสส.

ต้นแบบคลินิกทันตกรรม สังกัดสำนักอนามัย ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 แห่ง และริเริ่มโครงการ ‘Dentist Hero’ สำหรับทันตแพทย์ในภาคเอกชน 

3.ระบบบริการการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ แบบ One Stop Service

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล คอยให้คำปรึกษาและบำบัดผู้สูบบุหรี่ 8,145 ราย แบบ One Stop Service จนสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน 1,902 ราย 

4. ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่

มีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 553 ร้าน ช่วยเหลือผู้เสพติดให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ 

5. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ สสส.

ให้บริการของสายด่วนเลิกบุหรี่แห่งชาติ จัดตั้ง ‘ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ’ ปี 2552-2563 มีจำนวนผู้เข้ารับบริการ 2,684,937 ครั้ง และผู้เข้ารับบริการสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน จำนวน 64,183 ราย

6. อสม. ช่วยคัดกรองคนเลิกบุหรี่

พัฒนาศักยภาพ อสม. ทั้งประเทศ และพัฒนาเครื่องมือทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่อย่างง่าย เช่น สมุดบันทึกประวัติ ตารางการติดตาม และนำเครื่องมือมาขยายผล

7. นวัตกรรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่

นวัตกรรมการนวดกดจุดปรับสมดุลให้เกิดการฟื้นฟู ทำให้มีสุขภาพภาพแข็งแรง และ เกิดการพัฒนารองเท้านวดเพื่อใช้ในการช่วยเลิกบุหรี่           

ทั้ง 7 ระบบบบริการและนวัตรรมบำบัดรักษาการติดบุหรี่นี้ เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือของ สสส. และภาคีเครือข่ายวิชาชีพทั่วประเทศ เพื่อ “ปกป้อง” คนไทยจา “ควันบุหรี่” ทั้งตัวผู้สูบเองและคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบ 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการทำงานและขับเคลื่อนรณรงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมให้เกิดการลดการบริโภคยาสูบ ของ สสส. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ถูก “พิสูจน์” และ “สร้างแรงกระเพื่อม” ให้กับสังคมไทยไม่น้อย ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักสูบบุหรี่ให้สามารถลด ละ เลิกยาสูบได้ รวมถึงลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ด้วย

การเขย่าวงการนักสูบนี้เอง สสส.ได้สานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในการผลักดันในระดับชาติ ระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ ไม่เพียงแค่ภาคีหลักอย่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยังมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น เครือข่ายหมออนามัย มูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายแพทย์อาวุโส เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายผู้ป่วยผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ ที่คอยผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนรณรงค์ตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมา (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://20th.thaihealth.or.th/wp-content/uploads/2021/11/20-years-20-big-changes_EDIT-30-OCT-.pdf)

ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. นี้ หากคุณตั้งใจอยากเลิกบุหรี่ สามารถขอคำปรึกษาฟรี!! ที่สายด่วน 1600  ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 20.00 น. หรือสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ www.thailandquitline.or.th

ที่มาข้อมูล : 20 Years 20 Big Changes ภารกิจ 20 ปี เปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ

ที่มาภาพ : คลังภาพ

===========

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

✅   Facebook Page : https://www.facebook.com/partnershipbuddy                   https://www.facebook.com/thaihealth.buddy

✅   Website : https://www.thaihealth.or.th/partnership/

✅   โทรศัพท์ : 02-343-1500

✅   Line :  TH_Buddy

#เพื่อนภาคี #สภส #สำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ #20ปีภาคีสร้างสุข #สสส #partnershipbuddy #เครือข่ายสสส #นวัตกรรมเพื่อคนอยากเลิกบุหรี่ #เลิกบุหรี่ #รณรงค์ไม่สูบบุหรี่

แชร์ :
====>>>