5 สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นภาวะฉุกเฉิน มีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาที นับจากมีอาการผิดปกติครั้งแรก ดังนั้นผู้ที่มีภาวะของโรคหลอดเลือดสมองควรเฝ้าระวังอาการอยู่เสมอและหากมีอาการหรือสัญญาณเตือนควรพบแพทย์โดยด่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และการเสียชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ https://bit.ly/3DscJUt

อ่านสาระเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thaihealth-partnership.com/

อาการของผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองจะทำให้พูดลำบาก พูดติด ๆ ขัด ๆ พูดไม่ชัด หรือพูดไม่ออก และเกิดความสันสนจนทำให้นึกคำพูดไม่ออก รวมถึงฟังไม่เข้าใจและจับใจความคำพูดไม่ค่อยได้

ผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง ใบหน้าจะมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว และใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งชาอย่างฉับพลัน ทำให้มุมปากตก ปากเบี้ยว อมน้ำไม่อยู่ น้ำไหลออกจากมุมปากข้างที่ตก

นอกจากใบหน้าผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองจะมีอาการชาและอ่อนแรงของแขนและขาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายอย่างฉับพลัน ทำให้สูญเสียการทรงตัวได้

ผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองจะมีอาการที่ส่งผลกระทบถึงตาหรือการมองเห็น ทำให้การมองเห็นมีปัญหา อาจมองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพครึ่งเดียว และอาจส่งผลกระทบถึงขั้นมองไม่เห็น ตาบอดหนึ่งหรือสองข้าง

นอกจากการทางอวัยวะร่างกายแล้วยังมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงฉับพลัน โดยที่ไม่มีสาเหตุ รวมถึงอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะและบ้านหมุนได้เช่นกัน

แชร์ :
====>>>