“ฮักโฮมกินสบายใจ” จังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับสมัครสมาชิก กินสบายใจ ประจำปี 2565

🔰 รูปแบบที่ 1 

สมาชิกเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมไปด้วยกันสมัครผ่าน Link:https://forms.gle/WE257t5pdqmf5twAA.

🔰 รูปแบบที่ 2 

สมาชิกที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กินสบายใจ เพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาดกินสบายใจสมัครผ่าน Link: https://forms.gle/b7PguWcQz4rznXSp7


    โครงการกินสบายใจ เปิดรับแรงงานกลับบ้าน บัณฑิตจบใหม่ เกษตรกรสูงวัย เกษตรกรภัยพิบัติ คนรุ่นใหม่ที่มีพลัง อยากกลับบ้านมาสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในภาวะวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการระบาดของไวรัสโควิด – 19 


    ร่วมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ สมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ เพื่อทำงานกับผู้บริโภค ร่วมเป็น 1 ใน 6 ชุมชนพลเมืองอาหารโรงเรียนกินสบายใจหรือ 1 ใน 12 องค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ ร่วมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ติดต่อได้ที่ 087-3786955 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกินสบายใจได้

แชร์ :
====>>>