ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน วงเสวนาออนไลน์ ประเด็นผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ชุมชนอีสานโฮมแฮงเบิ่งแญงผู้เฒ่า” ผ่านระบบ Zoom และเพจเฟสบุ๊คไทอีสาน ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย – คุณศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)- คุณเนตร์นวรี พาคำ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

  – คุณวนิดา สิทธิพา ครูอาสาศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุ (DAY CARE) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

  – ดร.กันนิษฐา มาเห็ม นักวิชาการโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ สสส. สน.3

  – คุณพนมพร พรมพ่อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม

  – ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายประเด็นผู้สูงอายุ โครงการไทอีสานสานสุข

ดำเนินรายการโดย คุณ พูลสมบัติ นามหล้า มูลนิธิชุมชนอีสาน จังหวัดมหาสารคาม และอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

แชร์ :
====>>>