ขอเชิญร่วมฟังและแลกเปลี่ยน วงเสวนาออนไลน์ ” การจัดการขยะในภาวะวิกฤตโควิด-19 พื้นที่เมืองภาคอีสาน “

     วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดผ่าน Facebook เพจไทอีสาน

    ผู้ร่วมวงเสวนา ได้แก่ คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คุณถนัด แสงทอง หน่วยจัดการระดับจังหวัดขอนแก่น หรือ Node สสส.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุรชัย เทศวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์ปวีณา ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดำเนินรายการโดย คุณ พูลสมบัติ นามหล้า มูลนิธิชุมชนอีสาน จังหวัดมหาสารคาม และอาจารย์วลัญช์ชยา เขตบำรุง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

แชร์ :
====>>>