ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาใน กิจกรรม Happy Workplace Talk ครั้งที่ 3 “Happy Family (ให้) …Happy Balance” มาร่วมรับฟังมุมมอง และร่วมแลกเปลี่ยน แนวคิด Happy Family

    เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ลดความขัดแย้ง และสร้างเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งในครอบครัว และสถานที่ทำงาน (Workplace) กับคุณหมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน และคุณชูชัย นิจไตรรัตน์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เสวนาผ่านระบบ ZOOM และรับชมผ่าน Facebook Live : Happy8workplace


วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. 

เริ่มลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าฟังเสวนาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

แชร์ :
====>>>