ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส.เชิญชวนเพื่อนๆภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น หรือจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ

    สมัครเข้าร่วม เวทีสัญจร “สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีและการจัดการเอกสารบีญชีภาษีอากรพร้อมแนวทางการตรวจสอบโครงการที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส.ตามแนวทางข้อตกลงใหม่” เน้น”ประเด็นกฎหมายสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการรับทุน”ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26-27 เมษายน 2565

สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อสมัครได้เลยครับ

แชร์ :
====>>>