ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน วงเสวนาออนไลน์ ประเด็นผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ชุมชนอีสานโฮมแฮงเบิ่งแญงผู้เฒ่า” ผ่านระบบ Zoom และเพจเฟสบุ๊คไทอีสาน ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย – […]