เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

Shares:
QR Code :
QR Code