วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการปฏิบัติบูชา เช่น เวียนเทียน ฟังธรรม ทำบุญที่วัด

 

 

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #วิสาขบูชา #ทำบุญ #วันวิสาขบูชา

Shares:
QR Code :
QR Code