วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

 

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ชาวพุทธนิยมไปวัด

🙏 ทำบุญ ชาวพุทธนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ฟังธรรม และรักษาศีล

🙏 ฟังธรรม พระภิกษุจะแสดงธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และคำสอนของพระพุทธเจ้า

🙏 เวียนเทียน ชาวพุทธจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า และเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า

วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม คือการ

“ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

.

 #เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

Shares:
QR Code :
QR Code