วันพืชมงคล

พืชมงคล คือ ชื่อพระราชพิธีที่พระสงฆ์สวด พืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อความเจริญเติบโตและเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดี ซึ่งเรียกกันว่า พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีที่จะทำการก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์

.

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #พืชมงคล #วันพืชมงคล

Shares:
QR Code :
QR Code